Bezpieczny budynek mieszkalny

Prawidłowa ewakuacja z danego obiektu wymaga nie tylko odpowiednie oznakowania, ale również wyposażenia go w odpowiednie sprzęt i urządzenia. Wymaga to również odpowiedniego przeszkolenia ludzi co należy zrobić w przypadku pojawienia się takiej sytuacji by wszystko przebiegło szybko i bezpiecznie.

Systemy i urządzenia przeciwpożarowego

zabezpieczenia przeciwpożarowe z łodziKażda ewakuacja to zorganizowane przemieszczenie się ludzi ze strefy bezpośredniego zagrożenia do obszaru bezpiecznego. Jednak by to miało miejsce wymaga to pracy wielu ludzi by ewakuacja ta była bezpieczna i jednocześnie sprawnie przebiegała. Po pierwsze budynek ten wyposażony powinien być w odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe z łodzi w postaci czujników czadu i czujników dymu, które wykryje tego rodzaju zagrożenia. Zadaniem tych urządzeń jest poinformowanie osób przebywający w obiekcie o natychmiastowych kierowaniu się do drogi ewakuacji. Jednocześnie takie czujniki są podłączone z centralą straży pożarnej, która w ciągu 15 minut od momentu wpłynięcia zgłoszenia pojawia się na miejscu. Innym istotnym urządzeniem jest jaki powinien znajdować się w budynku to system oddymiania, który pozwoli na dostarczenie do budynku świeżego powietrza. Ważne jest również by w budynku tym znajdowały się drzwi przeciwpożarowe, które w razie ewakuacji uchronią nas przed ogniem. W budynku takim powinno znajdować się również tablice ewakuacyjne. Jednak cała ta akcja nie będzie sprawnie przebiegała bez wcześniejszych szkoleń i porad, które powinny zostać przeprowadzone przez osobę do tego wyszkoloną. Najlepiej będzie tutaj zatrudnić strażaka lub specjalistę do spraw BHP.

Każdy pożar to sytuacja, która wymaga podjęcia szeregu działań i czynności, które pozwolą na szybkie i sprawne opuszczenie budynku. Jednak by to miało miejsce obiekt ten powinien posiadać odpowiedni systemy i urządzenia przeciwpożarowe, które odpowiednio zadziałają w razie zaistniałej sytuacji.