Cewnikowanie jako sposób na detoksykację

Zachowanie należytej kolejności działań w trakcie wykonywania różnego typu badań czy operacji staje się fundamentalnym  warunkiem ich powodzenia. Często jednak jeszcze przed rozpoczęciem określonych czynności badawczych (operacyjnych) trzeba najpierw we właściwy sposób oczyścić organizm ze zgromadzonych w nim toksyn lub też wprowadzić do niego odpowiednie substancje mające na celu przygotowanie jednostki do danego zabiegu.

Zastosowanie i zadania cewnika 

cewnikCewnik, zamiennie zwany też kateterem, to najogólniej rzecz ujmując, rodzaj narzędzia zwykle w postaci giętkiej rurki, wprowadzanej do poszczególnych jam ciała celem detoksykacji bądź wygenerowania w organizmie pożądanego odczynu np. poprzez wdrożenie kontrastu. W tym miejscu uściślić warto, że najpowszechniej używany dziś cewnik, to ten urologiczny służący do działań inwazyjnych wynikających z dysfunkcji przewodów moczowych lub bezpośrednio samego pęcherza moczowego. Uściślić jednakże trzeba, iż nie jest to jedyny cewnik stosowany aktualnie dla potrzeb szeroko pojętej medycyny Jeśli chodzi o szczegółową systematykę występują bowiem jeszcze m.in.  cewniki: zewnętrzny,Swana-Ganza, Pezzera, a także Foley’a. Każdy taki cewnik posiada nieco inne przeznaczenie. Podstawowym zadaniem cewnika zewnętrznego staje się bezpośrednie odsysanie moczu umieszczonego w pęcherzu lub przewodach moczowych. Jak wskazuje sama nazwa, cewnik zewnętrzny, a zatem taki, który umieszcza się w dużej części na zewnątrz penisa. Innym wskazanym rodzajem cewnika jest ten typu Swana -Ganza. W myśl intencji jego konstruktorów cewnik ten przeznaczono do monitorowania ciśnienia oraz saturacji krwi  ( nasycenia krwi gazami, np. tlenem czy toksynami) ze szczególnym uwzględnieniem tętnicy płucnej, jak również lewej komory i lewego przedsionka serca. Jest ono zbudowane ze specjalnego przewodu, termistora (opornika), ze specjalistycznym balonikiem na końcu.

Pełni on funkcję izolatora końcówki cewnika podczas cewnikowania serca.  Co istotne urządzenie to wykorzystuje się jako newralgiczne w przypadku intensywnej terapii. Przy zastosowaniu cewnika Pezzera chodzi przede wszystkim o odsysanie moczu w trakcie zabiegów operacyjnych. Z kolei cewnik Foley’a zakłada się przy „standardowych” sytuacjach, gdy konieczne jest „ściąganie ” moczu z pęcherza.