Rodzaje sprzętu chroniącego układ oddechowy

Sprzęt ochronny zabezpieczający ratownika przed szkodliwymi gazami i płynami, służy do krótkotrwałych działań w atmosferze. Przeznaczony jest tylko do używania na lądzie. Nie można ich używać w środowisku,  które może uszkodzić podzespoły aparatu.

Aparaty powietrzne na wyposażeniu sprzętu ochronnego

Aparat powietrznySprzęt chroniący drogi oddechowe, możemy podzielić na: sprzęt filtrujący, powietrzne aparaty wężowe, tlenowe aparaty izolujące oraz aparaty powietrzne butlowe. Sprzęt filtrujący może występować w postaci filtrów, pochłaniaczy, masek oraz filtropochłaniaczy. Filtry służą do oczyszczania powietrza z płynów, gdzie zanieczyszczenie substancji toksycznych nie przekracza wartości NDS (dopuszczalne stężenie, które nie wywołuje skutków w organizmie człowieka). Pochłaniacz -chroni drogi oddechowe przed różnymi rodzajami gazów, przy czym każdy pochłaniacz przyporządkowany jest do ściśle określonej grupy gazów i działa w określonym stężeniu. Pochłaniacz CO2 jest podobnej budowy jak CO i wykorzystywany jest do pracy z innymi aparatami powietrznymi do zabezpieczania przed co2 i wilgocią. Aparat powietrzny butlowy jest głównie stosowany w prowadzeniu działań gaśniczych. Umożliwia oddychanie w przypadku małej ilości tlenu i przy dużym zanieczyszczeniu substancjami szkodliwymi. Nie zabezpiecza jednak przed zatruciem przez skórę. Przy działaniach w obszarach gdzie prawdopodobne jest skażenie powodujące zatrucie przez skórę, należy zastosować ubranie gazoszczelne.

Innymi aparatami stosowanymi w ratownictwie są aparaty powietrzne wężowe, które jednak nie stanowią wyposażenia jednostek państwowej straży pożarnej, oraz tlenowe aparaty izolujące, które dzięki zamkniętemu obiegowi powietrza, przeznaczone są do długotrwałych działań ratunkowych, zarówno w oddziałach chemicznych jak i górniczych.