Rodzaje wad słuchu

Do prawidłowego funkcjonowania potrzebne są nam wszystkie zmysły. Zdarza się, że jakiś zmysł jest słabiej rozwinięty, albo w ogóle nie funkcjonuje. Tak może być na przykład ze słuchem. Dzięki słuchowi odbieramy otaczające nas fale dźwiękowe. To pomaga nam w prawidłowym funkcjonowaniu. Słysząc, czerpiemy przyjemność z różnych dźwięków, na przykład dźwięków przyrodniczych czy też dźwięków muzyki Poznań. To ubarwia nasze życie.

Badanie słuchu Poznań

Zmysł słuchu sygnalizuje nam też wszelkie zagrożenia, do których po prostu możemy się przygotować. Upośledzenie słuchu powoduje niestety, że nie możemy w pełni porozumieć się z innymi ludźmi. Jeśli nie słyszymy, to mamy też trudności z prawidłową artykulacją dźwięków. Przyczyny uszkodzenia słuchu można podzielić na uwarunkowane genetycznie, nabyte, wrodzone. Kiedy przechodzimy badanie słuchu poznań lekarz na pewno uświadomi nam, że do uszkodzenia może dojść w różnych momentach życia. Pierwszy to oczywiście okres prenatalny i niemowlęcy.badanie słuchu poznań Uszkodzenie słuchu może zaistnieć, zanim wykształcą się funkcje słuchowe. Kolejny okres następuje wtedy, kiedy u dziecka kształtuje się mowa. Trzeci czas to moment, kiedy mowa została już całkowicie ukształtowana. W każdym z tych okresów aparaty słuchowe mogą stać się remedium na uszkodzenia słuchu. Warunek jest taki, że wada jest zdiagnozowana. Tylko wtedy można podjąć należyte leczenie. Podziału ubytku słuchu można też dokonać ze względu na częstotliwości. Biuro Audiofonologii uwzględniło wtedy cztery stopnie: lekki, średni, duży, głęboki.