autolaweta Olsztyn

Jakie zadanie spełnia system komputerowy motywacyjny w przedsiębiorstwie?

Zadaniem systemu komputerowego nie jest jedynie ułatwienie administrowania systemem wartościowania, lecz również wspieranie tego procesu poprzez: systemy eksperckie, które sugerują profile, wielkość oraz kwalifikacje stanowisk na podstawie zebranych informacji, kalkulację wielkości stanowiska a podstawie ustalonego profilu, skategoryzowanie stanowiska zgodnie z obliczoną wielkością stanowiska, skupienie uwagi na decyzjach nie pasujących do oczekiwanego profilu stanowiska.

Autolaweta Olsztyn to pojazd służący do transportu samochodów

Stosowanie takiego systemu podczas wartościowania pracy może w dużym stopniu skrócić czas realizacji projektu oraz zapobiec jego dokumentowaniu. W systemie komputerowym CAJE możemy wyróżnić dwie kategorie: systemy zautomatyzowane oraz systemy eksperckie. Te pierwsze zawierają wiele pytań w serii algorytmów, które mają na celu obliczenie wielkości stanowiska. Dzięki temu przedsiębiorstwa transportowe mogą dowiedzieć się ile potrzebują stanowisk, które będą zajmowały się transportem międzynarodowym i transportem niskopodwoziowym czy będą kierowcami autolaweta Olsztyn.

autolaweta OlsztynReguła tworzenia jest prosta – do każdego kryterium przypisana jest określona grupa pytań, na które trzeba odpowiedzieć. Po porównaniu odpowiedzi program przypisze badanemu stanowisku adekwatny poziom kryterium oraz odpowiednią liczbę punktów. W taki sam sposób oblicza się liczbę punktów za każde kryterium. Następnie komputer dodaje wszystkie punkty, otrzymując w ten sposób ostateczną wielkość stanowiska. Kolejną grupę kategorii stanowią systemy eksperckie. Tutaj program, dzięki modułowi wnioskowania rozpatruje wyniki dużej liczby ocen eksperckich na temat wielu wartościowanych stanowisk. Po dokonaniu oceny, komputer porównuje je 68 z ocenami ekspertów i na tej podstawie buduje zestaw reguł. W kolejnym kroku użytkownik systemu wprowadza opinie o stanowisku, po czym komputer – zgodnie z własną logiką – określa jego wielkość. Jakość rezultatu wartościowania zależy do tego, czy system otrzymał odpowiednią ilość informacji potrzebnych do przetworzenia. W praktyce systemy te z powodu dużych kosztów wprowadzenia, a także konieczności przeprowadzenia wielu wartościowań, są stosowane niezwykle rzadko.